O nama

Gong je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Civilno društvo podrazumijeva da građanke i građani, u različitim skupinama, inicijativama i organizacijama, pa i individualno, uključivanjem u javni politički prostor zastupaju različite interese i vrednote. Civilno društvo prostor je inicijative i slobode, ali i djelovanja u skladu s najvišim vrednotama ustavnog poretka.

Bez udruga i građanskih inicijativa koje su najvažniji entiteti civilnog društva, nemoguće je imati kvalitetnu demokraciju. Nezavisni mediji i osnažene organizacije civilnog društva su psi čuvari demokracije i korektiv vlasti. Nadziru državne institucije i obnašatelje vlasti, podsjećaju ih na ispunjenje obećanja, upozoravaju javnost na probleme, nameću nove ideje i teme na političku agendu, informiraju, educiraju i senzibiliziraju javnost. Mjera u kojoj će civilno društvo biti korektiv nepovoljnih odluka za društvo od strane političkih elita, ovisi o njegovoj razvijenosti i snazi.

Ako se financiraju provodeći projekte, udruge konkuriraju na javnim pozivima za financiranje. Ako osvoje sredstva za svoj prethodno isplaniran rad i program koji odgovara uvjetima natječaja, mogu dobiti isključivo namjenska sredstva, što znači da svaka kuna i euro moraju biti opravdani računom i obrazloženi zašto su potrošeni u provedbi pojedine aktivnosti.

Prema istraživanju političke pismenosti maturanata i maturantica 2021. godine, učenici i učenice završnih razreda srednjih škola pokazuju prilično niske razine povjerenja u različite institucije i izvore informiranja. Političkim strankama vjeruje svega 7,2%, Saboru samo 14,7%, a Vladi RH samo 16,7% sudionika_ica istraživanja. Oko 60% učenika_ca smatra da su među članstvom političkih stranaka one osobe koje se žele umrežiti s ciljem dobivanja. Međutim, čak tri četvrtine mladih podržava angažman pojedinaca i pojedinki u rješavanju društvenih problema, a istraživanje daje do znanja kako su svjesni_e uloge civilnog društva.

Teme od javnog interesa jesu političke teme, a njima se civilno društvo bavi kroz nestranačko i nezavisno djelovanje.